Smyslový rozvoj

Smyslové vnímání je zdrojem všech podnětů, které dostáváme ze svého okolí. Kromě pěti hlavních smyslů umí naše tělo vnímat také teplotu, čas, polohu, pohyb. Někdy se ale stane to, že smyslové podněty nejsou přenášeny správně a děti tak vnímají všechny příchozí informace stejně silně. A to jim v hlavičkách způsobuje chaos. Buď je na ně podnětů příliš mnoho, nebo mají na podněty naopak sníženou citlivost. V programu Smyslový rozvoj se proto zaměřujeme na smyslovou a emoční regulaci dítěte. Každý program tvoříme podle individuálních potřeb dítěte na základě úvodní schůzky s rodinou.

800 Kč / konzultace

S čím vám pomůžeme:

Jak to probíhá?​

Smyslový rozvoj je ucelený program, který obsahuje 4 konzultace, každou o délce 45 minut. Úvodní konzultace probíhá společně s rodinou formou rozhovoru a pozorování dítěte. Následné konzultace probíhají již bez přítomnosti rodiny. Základem konzultací Smyslového rozvoje jsou aktivity a hry, jejichž iniciátorem je právě dítě.

Důležitá je důvěra mezi dítětem a terapeutem, která vzniká díky sdílení zájmu s dítětem. Terapeut dítě provází jednotlivými aktivitami s prvky smyslové a emoční regulace a senzorické interakce.  Každý program je tvořen individuálně na základě potřeb dítěte. Součástí programu je také zážitkový deník. Rodina na závěr konzultace dostává krátké slovní či písemné shrnutí, ve kterém bude popsán cíl spolupráce v rámci programu.

Co dalšího můžeme v programu Smyslový rozvoj zlepšit?

Díky kontinuální práci s dítětem během 4 navazujících konzultací můžeme docílit také rozvoje interakce a vnímání, podpoříme rozvoj verbální i neverbální komunikace, zrakového vnímání a následného zpracování těchto vjemů. Snažíme se také podpořit vztah mezi rodinou a dítětem.

Pro koho je program Smyslový rozvoj vhodný?

Poruchy smyslové integrace se často vyskytují u dětí s mentální retardací, poruchou autistického spektra (PAS), u dětí s dětskou mozkovou obrnou, poruchami pozornosti (ADHD), zhoršenou komunikační schopností (vývojová dysfázie) či dalšími specifickými poruchami učení. Doporučujeme jej také dětem s neurovývojovými poruchami motoriky a smyslového vnímání a zpracování.

Jak často se budeme potkávat?

Program je složen ze 4 konzultací, každá o délce 45 minut.

Kontaktujte nás. Doporučíme vám vhodný typ programu.