ABCD pro děti

ABCD je speciální program pro děti předškolního věku, ve kterém děti připravujeme na nároky školní docházky. Program probíhá pod vedením speciálního pedagoga ve skupince 3 – 6 dětí bez přítomnosti rodičů.

500 Kč / 1 lekce týdně

S čím vám pomůžeme?

Jak to probíhá?​

Náplň jednotlivých lekcí programu vychází vždy z toho, co konkrétně je potřeba u zúčastněných dětí procvičit a v čem potřebují podpořit. Děti do skupinek pečlivě vybíráme tak, aby všem bylo příjemně a navázání kontaktu mezi dětmi tak bylo snadné a přirozené.

Co dalšího můžeme v programu ABCD zlepšit?

Pomocí her a cílené činnosti děti cvičí soustředěnou pozornost, paměť,  koordinaci zraku a hmatu, procvičujeme také zrakové a sluchové vnímání a další dovednosti a znalosti začínajícího školáka. S dětmi procvičujeme otevřenou komunikaci a vzájemnou spolupráci, což později pomáhá ke snadnějšímu sociálnímu zařazení. Naším cílem je, aby děti získaly nejen schopnost pravidelné práce s ohledem na školní režim, ale zároveň aby uměly relaxovat.

Pro koho je program ABCD vhodný?

Skupinový program ABCD je určen pro děti od 5 do 7 let s odloženou školní docházkou, pracovní nevyzrálostí , nesoustředěností.

Co na kurzu získáte?

Z každé lekce si děti odnáší domů pracovní a grafomotorické listy, jak ty hotové, tak i další na případné domácí procvičování.

Jak často je potřeba trénovat?

Program ABCD je rozdělen na 10 lekcí, vždy jedna lekce týdně. Pokud dítě onemocní nebo se ukáže, že program pro něj není vhodný, domlouváme se individuálně s rodiči na dalším postupu, případně doporučíme jiné řešení.

Kontaktujte nás. Doporučíme vám vhodný typ programu.