EEG Biofeedback

Lidský mozek je neuvěřitelně plastický, a ten dětský obzvlášť. Při správném tréninku je schopen naučit se spoustu věcí. Právě toho využíváme v metodě EEG Biofeedback. Trénink za pomocí Biofeedbacku je nenásilný, bezbolestný a hravý a děti se na něj těší.

500 Kč / trénink

S čím vám pomůžeme?

Jak to probíhá?​

Trénink probíhá formou počítačové hry, kterou dítě hraje pouze silou své mysli, bez myši či klávesnice. Klientovi je snímán záznam elektrické aktivity mozku (EEG) pomocí malé elektrody připevněné na hlavě. Elektrický signál je převáděn do jednotlivých prvků počítačové hry – dítě tak například řídí auto a snaží se jej udržet na silnici. Za dobré výsledky je mozek odměňován. Celý proces se podobá normálnímu učení a cvičení.

Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jakmile se mozek příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je užívat automaticky.

Pro koho je Biofeedback vhodný?

Zdravým dětem pomůže tato metoda zlepšit soustředění, paměť a vysoké nároky ve škole či ve sportu (kondiční trénink).

Dlouhodobý trénink doporučujeme zejména pro děti s vývojovými poruchami řeči (logopedické problémy), se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, apod.), poruchami chování a pozornosti (ADHD, ADD), hyperaktivitou, s poruchami spánku, usínáním, problémy s koncentrací a pozorností. Vhodné jsou také pro děti s dětskou mozkovou obrnou či po úrazech mozku.

EEG Biofeedback není omezený věkem, trénovat může i dospělý člověk.

Jak často je potřeba trénovat?

Počet potřebných tréninků je individuální a liší se dle věku, typu potíží, jejich závažnosti apod. Výsledky tréninků jsou patrné postupně. 

  • Na kondiční trénink postačí přibližně 10 – 15 návštěv. 
  • U dětí, které mají problémy s pamětí a koncentrací, s poruchami učení a poruchami chování doporučujeme 30 – 40 tréninků. 
  • V případě závažných zdravotních potíží (DMO, poúrazové stavy, atd.) je třeba více než 60 sezení. 

 

Optimální frekvence tréninků je dvakrát týdně v délce 45 minut.

Kontaktujte nás. Doporučíme vám vhodný typ programu.