Nácvik sociálních dovedností​

Děti s obtížemi v oblasti komunikace mají často problém s nepochopením některých situací, do kterých se dostávají. Snaží se pak daným situacím vyhnout nebo reagují nevhodným způsobem (pláč, křik, útěk, agrese). V programu s názvem Nácvik sociálních dovedností se zaměřujeme právě na ty modelové situace, které dítěti dělají problém. 

800 Kč / nácvik

Co se budou Vaše děti v programu učit:

Jak to probíhá?​

Všechny děti jsou při hře vedeny k vnímání sebe i druhých, k zapojení do hry, ke střídání, čekání, k osvojení základních komunikačních dovedností (oslovení kamaráda: „můžu?“). Postupně zařazujeme aktivity na rozvoj představivosti. Nácvik probíhá ve skupině min. 3 dětí bez přítomnosti rodičů.

Pro koho je nácvik sociálních dovedností vhodný?

Nácviky jsou vhodné pro všechny děti s PAS, děti s potížemi v oblasti komunikace, sociální interakce a jiných potíží ve vývoji (vývojová dysfázie aj.).

Co na kurzu získáte?

Dítě si odnese zážitkový deník, se kterým bude dále pracovat a rozvíjet komunikační dovednosti.

Jak často se s dětmi budeme potkávat?

Doporučujeme 4 nácviky, každý o délce 45 minut

Kontaktujte nás. Doporučíme vám vhodný typ programu.